• Pirminių dokumentų apdorojimas ir apskaita;
 • Ataskaitos: pelno (nuostolių) ataskaita, balansas, ataskaitos įmonės konsolidavimui ir kt.;
 • Tarpinės finansinės atskaitomybės sudarymas;
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, Sodrai;
 • Ataskaitos statistikos departamentui;  
 • Vidaus dokumentų surašymas: įsakymai, sprendimai, aktai;
 • Konsultacijos, informacija ir praktiniai patarimai, susiję su mokesčių įstatymais; buhalterinės apskaitos tvarkymo modelio parinkimas; įmonės buhalterijos darbo organizavimas;
 • Atstovavimas valstybinėse institucijose, bankuose: paraiškų pildymas kredito įstaigoms; tiesioginis bendravimas su inspektoriais patikrinimų metu; aiškinamųjų raštų surašymas;
 • Mokėjimo pavedimų prekių ir paslaugų tiekėjams, darbuotojams, mokesčių atlikimas;
 • Atsiskaitymų kontrolė, tiekėjų/pirkėjų skolų derinimas;
 • Materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkymas;
 • Materialiojo ir nematerialiojo turto padidėjimo, pardavimo, nurašymo ir kitų su turtu atliktų veiksmų registravimas;
 • Nudėvėjimo apskaičiavimas ir registracija;
 • Ilgalaikis turtas: Ilgalaikio turto apskaita;
 • Eksploatacijos aktai; Nusidėvėjimo suvestinės ir kt.
 • Pirkimo / pardavimo dokumentų apskaita;
 • Didžiosios knygos sąskaitų tvarkymas;
 • Periodiškas sąskaitų uždarymas ir jų suderinimas su didžiąja knyga;
 • Darbuotojų sąnaudų ataskaitų tvarkymas (avansinės apyskaitos);
 • Sandėlio apskaita;
 • Personalo apskaita: darbo užmokesčio apskaita (pažymos darbuotojams apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį); Atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą;
 • Mokesčių skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą; Įsakymų, susijusių su personalo apskaita ruošimas; Darbo sutarčių paruošimas;
 • Debitorių ir Kreditorių apskaita;
 • Banko operacijų apskaita;
 • Kasos operacijų apskaita;
 • Turto bei prekių inventorizacijos apskaitos įforminimas;
 • Deklaracijų pildymas.
Mūsų
Kontaktai
rašykite:
info@rezit.lt


skambinkite:
tel. 8 5 272 8359mus rasite:
Upės gatvė 5, Vilnius
Buhalterinių paslaugų
Kainų skaičiuoklė

Užpildykite žemiau pateiktą lentelę, kad galėtume paskaičiuoti preliminarią galimų paslaugų kainą

Skaičiuoti kainą